Forellenvijvers nr. 1 en 2

Wij beschikken over 2 vijvers waar u op forel kunt vissen volgens het ‘put and take’ principe (alle gevangen forel mag worden meegenomen).

Op deze vijvers mag gevist worden met powerbait, meelwormen, maden etc. Vissen met kunstaas is verboden. Als u vis vangt, dient u deze eerst te doden alvorens te onthaken. In verband mt het overbrengen van ziektes en kwaliteisbehoud van de vis zijn leefnetten niet toegestaan. U dient gebruik te maken van een koelbox met koelelementen. U kunt eventueel een koelbox bij ons huren (kosten € 2,00)

Reglement forellenvijvers

 • Voor beide vijvers geldt ‘put and take.
 • Slachten van de gevangen vis mag uitsluitend bij de slachtplaats geschieden.
 • U dient de slachtplaats netjes achter te laten.
 • Graskarper en zilverkarper dienen terstond te worden teruggezet.
 • Er mag uitsluitend gevist worden met wormen, meelwormen, maden en forellendeeg.
 • Vissen met dreg, plug, blinker, spinnertje e.d. is niet toegestaan.
 • Voeren is ten strengste verboden.
 • Er mag geen vis geschept worden die niet reglementair gevangen is.
 • Laat uw visplaats schoon achter gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.Voordat u gaat vissen, dien u zich te melden in de Deel.
 • Gevangen forellen dienen voor het onthaken gedood te worden. Wij hechten er waarde aan dat de vissen weidelijk behandeld worden.
 • Vissen is persoonlijk. Hengel overgeven aan een niet betalende visser of het overstappen naar een andere vijver is niet toegestaan.
 • Onze visvijvers zijn vrij toegankelijk.
 • U kunt ruim voor aanvang een plek uitzoeken. Wel wordt u verzocht niet te beginnen voor de geldende vistijden.
 • Overgebleven aas mag niet in de vijvers worden gegooid.
 • Betreden van het terrein is op eigen risico. Ouders worden geacht zelf toezicht te houden op hun kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het terrein betreden.
 • Honden moeten aan de lijn.
 • Respecteer andermans eigendommen en de natuur om u heen, laat geen rommel achter en geef gevonden voorwerpen af bij de bar.
 • Wij verzoeken iedere visser dringend voor aanvang van de betreffende vistijd aanwezig te zijn. Voor vissers die na de gestelde tijd komen, kunnen wij niet garanderen dat er vis wordt uitgezet.
 • In iedere vijver zit een vast visbestand. Bij aanvang van iedere shift wordt die aangevuld met een hoeveelheid vis responderend aan het aantal betalende vissers op de desbetreffende vijver.

Wilt u vissen in een natuurlijke omgeving met achterhoekse gezelligheid? Bel ons op:

Wij wensen u veel visplezier, respecteer medemens, natuur en dier 

0315 23 19 95